Enrique Penalosa

Enrique Penalosa
00:53:33
Konuşmacı: Enrique Penolasaİyi bir şehir nasıl olmalıdır? Şehirlerdeki ulaşım sorunlarını çözmek için daha geniş yollar ya da yeni yollar yapmak çözüm müdür? Ulaşım problemini çözmek teknik bir mevzu mu yoksa siyasi mi? Speaker: Enrique Penolasa How a city should be good? İs that a solution that building the larger roads or new roads to solve the problems of transportation in the cities? İs that solving transportation problem a technical issue or political issue?