HD Pothole Geodessia - Greber - Belkin @ Narva

Pothole Geodessia - Greber - Belkin @ Narva
00:01:20

Manufacturing 8514 videos

1
Pothole Geodessia, геометрия выбоины, kukkus Geodessia2018Dave Greber and Sophia Belkin12' x 10' Video projection on inkjet-printed polyester, found artifacts, thistlesFeatured as part of the Narva/Detroit symposium held at the Narva Art Residency, Estonia, in August, 2018. AitähAnn Mirjam Vaikla & Narva Art Residency, Gary Markle, Lisa WilkensDmitri Shumin and the Krenholm Textile FactoryParticipants of Narva Urban Lab & residents of NarvaPothole Geodessia on hübriid Narva industriaalsest ja looduslikust keskkonnast. Ajalooraamat räägib loo Kreenholmist kui manufaktuuri allakäigust. Jah, kui me vaatleme maastikku, kui pidevalt muunduvat sümbioosi loodusest, inimestest ja tehnoloogiast, siis võime tõdeda, et narratiiv on muutumas. Tööstusmaastik on tärganud ellu. See hingab, pulseerib ja libiseb. Teod roomavad vihma järel oma kodadest välja ning konveierilint liigub omasoodu edasi.В книгах по истории всегда рассказывают об упадке производства Кренгольмской мануфактуры. Но если посмотреть на окружающее нас пространство как на постоянно меняющийся симбиоз природы, людей и технологий, то можно сказать, что история меняется. Промышленный ландшафт ожил. Он дышит, пульсирует и развивается. Улитки выползают после дождя, а конвейер продолжает работать.Pothole Geodessia is a hybrid of the industry and natural environment of Narva. The history books tell the story of Krenholm as one of manufacturing decline. Yet if we think of the landscape as an evolving symbiosis between nature, humans, and technology- we see that the narrative changes. The land is as alive as ever. It breathes, pulses and slithers. The snails come out after the rain and the conveyor belt keeps moving along.